30.04.2019, Lucia Pivarníková

Milan Lalkovič: "Každá športová konfrontácia žiakov je pre nich posunom vpred"!

30.04.2019, Lucia Pivarníková

Začiatkom apríla odštartovala 2. časť Krajskej futbalovej ligy, a to Študentská liga, do ktorej sa zapojilo 38 stredných škôl. 

Rozhovor k Študentskej lige poskytol Milan Lalkovič st., ktorý aktuálne vedie štvrtoligový MFK Spartak Medzev a je zároveň vedúcim družstva Strednej športovej školy, ktorá úspešne zdolala okresné kolá Študentsej ligy a postúpila do semifinálového turnaja.

1. Krajská futbalová liga pokračuje svojou druhou časťou, a tou je Študentská liga. Ako ste privítali tento krok zo strany Košického samosprávneho kraja podporiť našu futbalovú mládež?

V období, keď začala táto študentská liga, tak už sme mali za sebou súťaže v hale, ktoré organizovalo SFZ, SAŠŠ a RCM.

Z pohľadu zápasovej praxe a konfrontácie sme túto aktivitu privítali, lebo každá možnosť konfrontácie je pre našich žiakov krokom vpred. Žiakmi našej školy sú hráči klubov, ktoré sú zapojené v rôznych úrovniach súťaží organizovaných VsFZ, ale zapojenosť do tejto súťaže nám vyhovuje z pohľadu masovosti športových aktivít.

2. V čom vidíte hlavné pozitíva tejto súťaže pre študentov?

Už som to spomenul v prvej odpovedi a tou je konfrontácia a možnosť pre žiakov porovnať svoje zručnosti so žiakmi iných škôl a medzi sebou z pohľadu výkonnostnej úrovne svojich schopností.

3. Je formát Študentskej ligy podľa Vás dobrý alebo by ste navrhli nejaké zmeny?

Formát sa vyvinie z pohľadu množstva zapojených škôl a väčšie výhrady k nemu nemáme.

4. Ste dlhoročný tréner. Mladých ľudí šport čoraz viac odrádza. Ako to zastaviť a prilákať deti a mládež k športovaniu?

V prvom rade je potrebné pre žiakov na rôznych úrovniach škôl vytvoriť priestorové a materiálne podmienky, aby bolo vôbec kde a s čím vykonávať pohybovú aktivitu. Potom je tu úloha pedagóga, ktorý ich musí k pohybovej aktivite pritiahnuť.

Prečítané: 30x